Toy Watch Monochrome Chrono White

Chrono white dial – 41mm – white plasteramic strap